Rekonstrukce požárního odvětrání v panelových domech

Vážené bytová družstva, vážení správci bytových domů, SVJ

nabízíme Vám touto cestou renovaci požárního odvětrání ve Vašem bytovém domě. Jedná se o systém odvodu kouře ze schodiště při vzniku požáru. Tento systém je ve většině bytových domů původní – tzn. lankový mechanický systém, který je většinou nefunkční a nevyhovuje požárním předpisům.

Renovace požárního odvětrání

Funkce zařízení:

Schodiště bytového domu je únikovou cestou, která slouží pro evakuaci osob při vzniku požáru. Pokud není tento prostor při požáru odvětrán, dochází k postupnému zaplnění únikové cesty kouřem a únik osob tak není možný. Odvod kouře je realizován otevřením okna v nejvyšším místě schodiště.

Renovace:

Renovace starého systému spočívá ve výměně původního okna za nové plastové okno s izolačním dvojsklem, které splňuje požadavky na tepelnou prostupnost. Nové okno je opatřeno elektrickým pohonem, který při aktivaci okno otevře. Na schodišti jsou ponechány stávající ocelové trubky, kterými je původně vedeno lanko. Těmito trubkami je veden požárně-odolný kabel, který propojuje požární tlačítka umístěné v každém podlaží. Základním prvkem systému je řídící cetrála, která obsahuje záložní zdroj, umožňující funkci systému při výpadku elektrické energie. Systém je doplňen čidlem kouře, které automaticky aktivuje pohon okna při detekci požáru. Na požadavek zákazníka je možné soustavu doplnit tlačítkem sloužícím k běžnému větrání schodiště – většinou se jedná o tlačítko na klíč, aby nedocházelo k obsluhování systému neoprávněnými osobami.

Výhody renovace:

- zamezení zatékání vody kovovými okny při dešti
- funkční systém, který může zachránit životy
- splnění příslušných zákonných norem
- zateplení prostoru schodiště
- možnost větrání schodiště
ights reserved